top of page

אודותינו

חשבנו על בית ספר לפסיכותרפיה שיציע ערך מוסף על אלו הקיימים, שהם רבים וטובים.

יש לנו ניסיון רב בהוראה בתוכניות שונות לפסיכותרפיה. אנו מדריכים מטפלות ומטפלים במגוון תחומים מזה שנים רבות. החלטנו לקלף את תוכניות הלימודים המוכרות מכל חומר שאינו תורם ישירות ללמידה ואינו מקדם ישירות את יכולתה הטיפולית של המטפלת. להשיר מתנאי הקבלה כל דרישה שאינה רלוונטית להעשרת מטפלת כדי להיות מטפלת יעילה וטובה יותר. למקד את חומר הקריאה והצגת התיאוריות בכיתה לחלקים הידועים כאבני הבניין היציבות והמרתקות ביותר של הטיפול הפסיכואנליטי. לדלל דיונים שתכליתם התפלספות לשמה ואשר נודעו לשמצה כמרחיקים את הקורא והלומד מן המשימה לסייע לאנשים להתפתח. לשלות מן המאמרים והעבודות הפסיכואנליטיות המגוונות והרבות את הייצוגים המוחשיים ביותר של המגע המרפא שבין המטפלת למטופלים. לא לוותר על שום דבר מסיבות של נאמנות לגרסה תיאורטית כזו או אחרת. להציע כמה שיותר אינטגרציות של תיאוריות שונות ושל תיאוריות פסיכואנליטיות עם חומר התנהגותי, פסיכו אבולוציוני ויוצא באלו. המטופל במרכז ומה שמקדם אותו מתקבל בברכה. לבסס את ההוראה על הניסיון האישי של המרצים והמנחים כמטפלים וכמטופלים ורק באופן משני על שליטתם בתיאוריה. לבחור אנשים שתענוג ללמוד מהם. אנשים המוכנים להוות דוגמא אישית עבור הסטודנטים. לא לאפשר למחלות אקדמיות להדביק את בית הספר שלנו. לספק המחשות בכיתות המאפשרות למטפלות מתחומים שונים ליישם את החומר הנלמד: עבודה בקבוצות דינאמיות עם מתבגרים, הבעה ויצירה, טיפול באמצעות בעלי חיים, עבודה כקצינת מבחן, טיפול פסיכותרפוייטי בהפרעות אישיות ובנפגעי טראומה ועוד ועוד. 

במהלך הלימודים הנמשכים שנתיים נחשף הלומד לחומר פסיכואנליטי המוגש במתכונת שונות על מנת למצות ממנו ככל האפשר את ההיבט הקליני. התלמיד ייפגש עם התיאוריה כמיוצגת על ידי תיאורטיקאניים בעלי תפיסה פילוסופית מכוונת, עם מושגים שונים ממגוון תיאוריות המהווים כלים להבנה ועיבוד חומרים נפשיים בטיפול, עם חתך רוחב של תהליכים כפי שהם מנוסחים עלי ידי תיאוריות שונות וכן עם אינטגרציות של חומרים פסיכואנליטיים עם חומרים בתחומים אחרים: מדעי המוח, סוציוביולוגיה, עבודה סוציאלית ועוד.

במהלך הלימודים תירכש השכלה פסיכואנליטית גם בהקשר של התמצאות ביחסים התיאורטיקנים זה לזה, מחלוקות מהותיות בעיון ובמעשה, למידת המפה של מגוון הגישות הפסיכואנליטיות וגישה לקריאה ממשית של מאמרים ועבודות חשובות. 

 

איננו הופכים מי שאינו מטפל למטפל ואיננו מעניקים רשות או רישיון לטפל. כמו כן, כמובן, אנו מאמינים שלא נוכל להעניק את מכלול הידע והאימון הדרושים כדי לרכוש בגרות ובטחון מקצועי. אנו תופסים עצמנו כמעצימים ומגשימים את משאלתה של המטפלת לעבד חומר קליני במונחים פסיכואנליטיים ולספק למטופל מרחב התפתחותי בטוח המאפשר מעברים התפתחותיים, פתרון משברים וצמיחה אישית. 

אנו מזמינים אנשי טיפול מכל הסוגים להציע את מועמדותם. 

במידת הצורך תתאפשר פניה לתלמידים ממחזור קודם על מנת לשמוע על חווייתם במסלול הלימודים. 

ד"ר עומר לנס, דוד בנאי. 

bottom of page